Advokatfirmaet Kvadrat har den klare målsætning at levere hurtig, effektiv, og kompetent sagsbehandling, i alle sammenhænge og med alle vinkler for øje.

Dette således at klientens sag kan blive afsluttet hurtigst muligt, og med den rigtige afslutning på sagen.

Arbejdsområdet er entreprise, retssager/tvister samt konkurs/insolvens/rekonstruktion/inkasso, i alle sammenhænge og med alle vinkler for øje.

  • Entreprise  
  • konkurs/insolvens/rekonstruktion/inkasso
  • Rets- og Voldgiftssager/tvister/mægling