Rets- og voldgiftssager kan tilrettelægges og gennemføres på mange forskellige måder.

Men med mange års specialiseret erfaring skabes de bedste forudsætninger for et gunstigt udfald af en sag. Der er fokus på at skabe det bedste resultat for kunden, såvel i tid som i forhold til udfald. Derfor indgår der i løsning af en tvist, altid såvel juridiske, økonomiske, taktiske, som menneskelige overvejelser

Idet rets- og voldgiftssager ofte er forbundet med betydelige omkostninger til retsafgifter, sagkyndige erklæringer og advokater afdækkes altid om der kan skabes en forligsmæssig løsning, enten før sagen starter eller under sagens forløb. Sagen skal ikke føres for advokatens skyld, men skal løses af hensyn til kunden :).

Vi har altid 100% engagement for kundens sag, ellers er det bedre at anden overtager. Engagementet viser vi ved at tænke alle vinkler i sagen ind, drøfte disse med kunden, og forsøge at skabe den rigtige løsning, jo før desto bedre.

Vi sikre kundens interesse hvad enten det er tvisten sker  i fogedretten, skifteretten, byretten, landsretten eller højesteret, alle steder hvor vi har konkret erfaring.