Vi er der når det strammer til økonomisk, enten fordi der skyldes penge, eller fordi der er penge der skal indkræves.

Uanset om du er kreditor eller debitor har du brug for en juridisk rådgivning, men tillige en praktisk og kommerciel rådgivning. Der er derfor ikke nogen standardløsninger eller svar.

Rådgivningen omfatter alle vinkler, lige fra hvorledes inkasso håndteres som debitor/kreditor, til hvordan du - virksomheden - familien - kommer videre når der opstår problemer.

Med baggrund i mange års erfaring afdækkes situationen og de forskellige valgmuligheder hurtig. Herefter rådgives du om hvilke valg der kan overvejes, alt på baggrund af vurdering af konsekvenser, økonomi, tid, risici.

Med sikker hånd vil du herefter blive hjulpet til gennemførelse af den for dig rigtige løsning.