I kraft af de mange års specialisering indenfor entrepriseretten, er der gennem tiderne ydet omfangsrig rådgivning og bistand til en lang række entreprenører, projektudvikler, rådgivere, lejere, långivere, investore m.v. .

Der er derfor oparbejdet en meget stor erfaring med entrepriseretten, i alle de situationer, hvor det er naturlig for kunderne at få rådgivning.     

Rådgivning bygger altid på forståelsen af, at entrepriseretlige forhold ofte vedrører meget store værdier, og længerevarende kontrakter - og hvor den rigtige løsning ikke altid er den juridiske, men engang imellem også er den anderledes løsning, så værdierne og fremdrift sikres.