Advokatfirmaet Kvadrat


Vi hjælper når der er brug for at skabe løsninger, med fokus på kundens situation.


Arbejdsområdet er entreprise, retssager/tvister samt konkurs/insolvens/ rekonstruktion/inkasso, i alle sammenhænge og med alle vinkler for øje.

Firmaets målsætning at levere hurtig, effektivt og kompetent sagsbehandling, såvel juridisk, kommercielt, pædagogisk som strategisk. Vi har fokus på alle forhold i kundens situation, så kundens sag kan blive afsluttet hurtigst muligt, med den for den enkelte kunde rigtige afslutning. Vi søger at give klare, korte og præcise svar, noget der kan bruges.

Med mere end 25 års specialiseret erfaring sikres, at kunden kommer godt videre, med den rigtige løsning. Dette således at der skabes trygge rammer for kunden, og så kunden står stærkest, såvel nu som i tiden der kommer.

Grundlæggende ønsker vi med vor bistand at skabe en god forskel for kunden, økonomisk - personligt - forretningsmæssigt.

Advokatfirmaet Kvadrat er i dag rådgivere for såvel private, mindre og mellemstore virksomheder, samt foreninger/organisationer.

Enhver henvendelse til Advokatfirmaet Kvadrat er en tryg henvendelse, der ender med en kompetent sagsbehandling.

Advokatfirmaet Kvadrat og advokat Svend Harbo har lovpligtig ansvarsforsikring hos Codan Forsikring A/S, Gl. Kongevej 60, 1790 København V.

Advokatfirmaets advokat, advokat Svend Harbo, er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark.

Advokat Svend Harbo er medlem af Det Danske Advokatsamfund og arbejdet udføres i overensstemmelse med regelsæt om god advokatskik og retsplejelovens regler om advokater, herunder advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem. Disse regler kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside advokatsamfundet.dk.

Advokatfirmaet er som advokatvirksomhed underlagt reglerne i hvidvaskloven. Dette betyder, at vi er forpligtiget til at indhente identitetsoplysninger fra kunderne og opbevare disse i minimum 5 år fra kundeforholdets ophør.

Såfremt din sag er omfattet af reglerne i Lov om forebyggelse mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), er jeg som din advokat forpligtet til at sende dig denne orientering samt indhente og opbevare ID-oplysninger om dig. Såfremt jeg måtte få mistanke om, at du er ved at hvidvaske penge eller finansiere terrorisme, er jeg forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK) om aktiviteterne samt videregive dine ID oplysninger til SØIK. Jeg må ikke orientere dig om, hvorvidt underretning har fundet sted.


Hobrovej 395, 9200 Aalborg SV --- Kystvejen 246, 9480 Løkken

tlf: 2227 2730
cvr. nr. 36458151